Quy chuẩn riêng cho công trình thoát nước đô thị – Phần 1

726
Quy chuẩn riêng cho công trình thoát nước đô thị
Quy chuẩn riêng cho công trình thoát nước đô thị

Giới thiệu

Hiện nay, hệ thống thoát nước tại các đô thị hiện nay là hệ thống thoát nước chung cho nhiều loại nước như nước thải, nước mưa… Các quy chuẩn về xây dựng hạ tầng công trình thoát nước chưa đồng bộ, khiến các chủ đầu tư khi thi công xây dựng các công trình thoát nước, xử lý nước thải gặp khó khăn. Để giải quyết tình trạng này, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN 07-2:2016/BXD) các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước.

>> Hà Nội sử dụng chiếu sáng công cộng bằng đèn led

>> Công trình đô thị

Sử dụng vật liệu đảm bảo độ bền lâu

Để xây dựng hệ thống thoát nước được hiệu quả, quy chuẩn quy định rõ cần phải phù hợp với quy hoạch thoát nước trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành, thoát nước đô thị được phê duyệt và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Trong đó, vật liệu và kết cấu ống, cống, mối nối và các công trình trên mạng lưới thoát nước phải đảm bảo độ bền lâu, ổn định dưới tác động của tải trọng, điều kiện tự nhiên và tác động ăn mòn của môi trường xung quanh trong suốt tuổi thọ của công trình.

Vật liệu và kết cấu ống, cống, mối nối và các công trình trên mạng lưới thoát nước phải đảm bảo độ bền lâu, ổn định
Vật liệu và kết cấu ống, cống, mối nối và các công trình trên mạng lưới thoát nước phải đảm bảo độ bền lâu, ổn định

Mối nối đường ống phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn được áp dụng. Đường kính tối thiểu của ống, cống thoát nước mưa, cống thoát nước chung đơn vị ở là 300mm, ngoài đường phố là 400mm. Đường kính tối thiểu của ống, cống thoát nước thải trong khu nhà ở là 150mm, ngoài đường phố 200mm.

Tính toán đến an toàn công trình, Quy chuẩn nêu rõ về độ sâu chôn ống nhỏ nhất (tính đến đỉnh ống). Đối với khu vực không có xe cơ giới qua lại là 0,3m. Khu vực có xe cơ giới qua lại là 0,5m đối với tất cả các loạị đường kính ống từ cao độ mặt đường. Trong trường hợp đặc biệt khi chiều sâu nhỏ hơn 0,5m thì phải có biện pháp bảo vệ ống.

Phải bố trí giếng thu nước mưa trên đường phố, quảng trưởng nhằm đảm bảo thu hết nước mưa. Khi chiều rộng đường phố nhỏ hơn 30m hoặc khi độ dốc lớn hơn 0,03 thì khoảng cách giữa các giếng thu không lớn hơn 30m. Chiều dài của đoạn ống nối từ giếng thu đến giếng thăm của đường cống không lớn hơn 40m. Đường kính tối thiểu của đoạn ống nối phải xác định theo diện tích thu nước mưa tính toán nhưng không được dưới 300mm.

Phải bố trí giếng thu nước mưa trên đường phố
Phải bố trí giếng thu nước mưa trên đường phố

Đáy của giếng thu nước mưa phải có hố thu cặn với chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 0,3m và cửa thu phải có song chắn rác.

Đối với mạng lưới thoát nước mưa khi độ chênh cốt đáy ống nhỏ hơn hoặc bằng 0,5m, đường kính ống dưới 1.500mm và tốc độ dòng chảy không quá 4m/s thì cho phép nối ống bằng giếng thăm. Khi độ chênh cốt lớn hơn phải có giếng chuyển bậc.

Theo PGS. TS Nguyễn Việt Anh, Phó viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường, việc xây dựng quy chuẩn riêng biệt về xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật công trình thoát nước là việc làm hết sức cấp bách hiện nay. Để có thể thực hiện được quản lý nước thải bền vững cho các đô thị, chủ đầu tư phải nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý nước thải đối với sức khỏe cộng đồng, môi trường sinh thái. Áp dụng triệt để phương thức tiếp cận tổng hợp, quản lý theo lưu vực. Thoát nước, xử lý nước thải, cũng như các vấn đề hạ tầng kỹ thuật đô thị khác, cần được giải quyết một cách đồng bộ, và càng lồng ghép sớm từ khâu quy hoạch, chi phí càng giảm.